فهرست ها

اطلاعیه (98-2): خدمات سالن آمفی تئاتر

کتابخانه فرهنگیان دارای سالن آمفی تئاتر جهت بهره مندی از همایش ها و مراسمات فرهنگی می باشد.

به منظور تعامل و بهره مندی شهروندان کوی فرهنگیان، این کتابخانه می تواند با رعایت ضوابط و قوانین مترتب بر مکان های عمومی، سالن 110 نفری کتابخانه عمومی فرهنگیان را در اختیار مجموعه های علمی وفرهنگی قرار دهد. در صورت وجود هرگونه سوال و درخواست رزرو سالن، می توانید با شماره 32549266 تماس حاصل فرمایید.