فهرست ها

مشاوره خدمتی نو از کتابخانه فرهنگیان همدان

اجرای برنامه مشاوره به منظور افزایش دانش عمومی شهروندان در کتابخانه فرهنگیان

کتابخانه عمومی فرهنگیان به منظور ارتقا سطح اطلاعات عمومی اعضا و دیگر شهروندان کوی فرهنگیان، اقدام به اجرای خدمت مشاوره کرده است. تا ضمن بهره مندی آحاد جامعه از اطلاعات صحیح و کاربردی، موجب حضور کاربران در کتابخانه و افزایش اعضای خود گردد. مشاوره خانواده، کمک درسی، علمی، تغذیه سالم و روانشناسی کودکان از جمله کارگاه های برگزار شده در تابستان و پاییز سال 1400 بوده است. به پیشنهاد اعضا می توانیم برنامه مشاوره را با محور های متفاوت برگزار نماییم.